Mách bạn treo cờ đảng cờ tổ quốc thể hiện được tinh thần dân tộc

Cùng tham khảo quy cách treo cờ đảng cờ tổ quốc mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để biết cách treo cờ đúng nhất theo công văn chỉ thị nhé.

cách treo cờ đảng và cờ tổ quốc

f:id:tunguyen:20180314171559p:plain

I- Quy định về quy cách và thời gian treo 1- Quy định về cờ Tổ quốc (Quốc kỳ)
Theo Điều 13, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2-10-2012 về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh quy định:

- Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

- Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ.

- Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của Quốc kỳ.

- Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ.

- Tạo hình ngôi sao: từ đầu cánh ngôi sao này đến đầu cánh sao đối diện là đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu.

- Hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao trùng khít nhau.

- Nền Quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi sao màu vàng tươi.

Vậy là bạn đã biết cách treo cờ đảng cờ tổ quốc rồi đấy nhé. Treo cờ đúng cách cùng là sự thể hiện kính trọng đối với quốc kỳ, đảng kỳ của đất nước đấy nhé.